do góry

Aktualności

najnowsze informacje

Spektakl teatralny Akademia Pana Kleksa

Spektakl teatralny Akademia Pana Kleksa

2017-11-21 10:18:06

Klasy IV i V, wraz z wcyhowawcami wybrali się do Opolskiego Teatru Lalki i Aktora, na spektakl, pt: "Akademia Pana

więcej
Jak rozwijać samodzielność u dziecka??

Jak rozwijać samodzielność u dziecka??

2017-11-19 19:56:53

Zapraszamy wszystkich rodziców na bezpłatne spotkanie z psychologiem w dniu 28 listopada o godzinie 17.00.

więcej
Zajęcia projektowe w Nadleśnictwie w Opolu

Zajęcia projektowe w Nadleśnictwie w Opolu

2017-11-18 16:10:13

Więcej szczegółów w zakładce "Projekty"

więcej
INFORMACJA PRASOWA

INFORMACJA PRASOWA

2017-11-16 06:37:25

Jeśli kochasz dzieci, nie pal... odpadami To właśnie nasze dzieci najbardziej narażone są na szkodliwość dymów z pieców domowych Miło nam poinformować,

więcej
Barwy jesieni

Barwy jesieni

2017-11-12 17:38:01

Uczniowie naszej szkoły wraz z gronem pedagogicznym oraz innymi pracownikami szkoły ubrali się w barwy jesieni. Jesień nie musi być szara

więcej
11 listopada

11 listopada

2017-11-12 17:31:29

Dnia 10.11.2017r. uczniowie klasy V, pod opieką p. E.Moździoch przedstawili krótki apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Uczniowie śpiewali oraz recytowali.

więcejCechy naszej szkoły

Szkoła to miejsce, w którym spędzamy sporą część naszego życia. To instytucja mająca ogromny wpływ na przyszłość młodych ludzi, kształtująca ich osobowość, rozwijająca zainteresowania i pasje.

Przyjazna atmosfera

Nasza szkoła daje poczucie bezpieczeństwa i jest przyjazna uczniom. To przecież właśnie dla nich została stworzona! Placówka, do której każdy młody człowiek chodzi z zapałem i entuzjazmem, to taka tworząca klimat zaufania i akceptacji.

Pedagodzy – pasjonaci

Jakość i poziom nauczania to w ogromnej mierze zasługa zatrudnionych w naszej szkole pedagogów. Nauczyciel to osoba, która jest bardziej doradcą i przyjacielem, aniżeli osobą panującą nad uczniem. Nauczyciele to osoby starające się przekazać całą swoją wiedzę w sposób jak najbardziej przystępny i zrozumiały.

Indywidualne podejście

Indywidualne podejście do ucznia zdecydowanie bardziej możliwe jest w naszej mniejszej szkole, w której wszyscy wszystkich znają i uczeń nie jest jedynie numerem w dzienniku. Jeśli chcecie, aby wasze dziecko traktowane było w sposób indywidualny, zapraszamy do naszej kameralnej placówki.

Nowoczesne metody nauczania

W Polsce w dalszym ciągu przeważa teoria nad praktyką. Dzieciom jednak nie wystarczą suche fakty, ale wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. Metody pracy w naszej szkole oparte są na eksperymentach, zajęciach praktycznych, oraz uczestnictwie w różnego rodzaju projektach.

Miejsce rozwoju moralnego i społecznego

Nasza szkoła przygotowuje dobrze do pełnienia określonych ról społecznych, przekazuje dobry system wartości. Nasza szkoła posiada dobrą opinię wśród społeczeństwa lokalnego. W naszej szkole rozwijamy osobowość ucznia, kształtujemy odporność na patologie społeczne.

Szkoła jako miejsce kształcenia

Nasza szkoła skutecznie i konsekwentnie realizuje solidne, ogólne kształcenie. Placówka wykazuje niski wskaźnik "drugoroczności" osiągając dobre wyniki nauczania. Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki rozwoju intelektualnego.


Misja

naszej szkoły

user

Mała placówka wiejska sprzyja tworzeniu dobrej atmosfery i opiekuńczych relacji między dziećmi, a nauczycielami.

Postawiliśmy na integrację ze środowiskiem. Corocznie organizujemy Dni Seniora oraz Festyny Rodzinne, ponieważ wiemy, że aby szkoła mogła prawidłowo spełniać swoje funkcje dydaktyczno- wychowawcze, nie może być wyalienowana ze środowiska, w którym funkcjonuje. Musi w nim mocno tkwić, wiążąc się z lokalną społecznością poprzez dziedzictwo kulturowe, język, zwyczaje i obrzędy, kulturę materialną. Niezwykle bogata kultura śląska oraz autentyczne zainteresowanie nią dzieci stały się wyzwaniem do wykorzystania jej w procesie dydaktyczno- wychowawczym przez nauczycieli naszej szkoły. Pozwoliła na realizację wielu celów kształcących, poznawczych i wychowawczych. W rezultacie stworzono uczniom możliwość wzbogacania wiedzy o regionie, oferuje się i prezentuje dzieciom najbardziej charakterystyczne elementy kultury śląskiej, daje możliwość samorealizacji, tworzy warunki do masowego uczestnictwa w realizacji regionalnego programu, jak również popularyzuje gwarę śląską i tradycyjne zwyczaje i obrzędy.

Edukacja regionalna ma także na celu rozwijanie wartości rodzinnych związanych z wartościami kulturowymi wspólnoty lokalnej i rozwój postaw patriotycznych, związanych z tożsamością kultury regionalnej. W szkole działa Rada Szkoły oraz organizacje uczniowskie: Samorząd i SKS. Szkoła zachęca do aktywności twórczej, uczniowie mogą bezpłatnie uczestniczyć w pozalekcyjnych zajęciach kółek: polonistycznego, językowego matematycznego, regionalnego, przyrodniczego, plastycznego i muzycznego.

Dbamy o wysoki poziom nauczania języków obcych (niemiecki od kl. I jako język mniejszości i język angielski ok kl I-VIII. Możemy się poszczycić wysokimi miejscami na szczeblu wojewódzkim w konkursach: polonistycznym, matematycznym oraz języka niemieckiego. Uczniowie zajmują także wysokie miejsca na zawodach sportowych. Uczniowie są dobrze przygotowywani do sprawdzianu ósmoklasisty.

Kuratoryjne mierzenie jakości pracy szkoły wykazało w raporcie powizytacyjnym m.in. wysoki poziom nauczania, sprawiedliwe ocenianie, dobre efekty pracy szkoły, zintegrowane zespoły klasowe, bardzo wysoką średnią ocenę relacji między nauczycielami i uczniami oraz między rodzicami i nauczycielami, bardzo dobrą ocenę atmosfery pracy w szkole.