do góryRada rodziców


    Przewodniczący - A.Wilpert
    sekretarz -M.Sadlo.
    Skarbnik -E.Jonienc.
    Czlonkowie - J.Kupczyk.A.Książkiewicz.M.Laxy.K.Żarkiewicz. M.Psykalla