do górySamorząd uczniowski


  PLAN    PRACY   SAMORZADU   UCZNIOWSKIEGO W   ROKU    SZKOLNYM   2017/2018

  1. Rozwijanie samorządności:

  •  Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny2017/2018.
  • Opracowanie regulaminów konkursów.
  • Stałe prowadzenie tablicy informacyjnej na korytarzu szkolnym.
  • Pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych.
  • Sporządzenie sprawozdania rocznego z pracy SU i przedstawienie go na Radzie Pedagogicznej.

   2. Akcje charytatywne:

  •  Zbieranie makulatury na cele misyjne.
  • Zbieranie plastikowych nakrętek na cele misyjne.
  • Udział w akcji ,, Góra grosza".

  3. Kulturalne spędzanie wolnego czasu:

  •  Dyskoteka andrzejkowa z wróżbami.
  • Dzień świętego Mikołaja.
  • Zabawa karnawałowo- walentynkowa.
  • Działanie poczty walentynkowej.
  • Dyskoteka z okazji Dnia Dziecka.

  4. Konkursy :

  Międzyklasowe

  •  Konkurs czystoścci klas.
  • Gazetka na Dzień Nauczyciela, Dzień Babci i Dziadka,Rok Rodziny.
  • Konkurs na  wykonanie kolędy.
  • Konkurs na wystrój bożonarodzeniwy.

  Indywidualne:

  •  Konkurs na łańcuch choinkowy.
  • Konkurs na ozdobę wielkanocną.
  • Wiersz dla mamy , taty lub rodziców.

  Skład samorządu:

  • Przewodniczący- Luiza Jonienc
  • Zastępca- Marta Thoma
  • Sekretarz- Patrycja Kupczyk
  • Członkowie- Julia Bekus, Maksymilian Brixy,Ewelina Kupczyk,Maria Ledwolorz,Sebastian Macioszek.