Preloader
Drag

    Na stronie CKE umieszczone są informatory oraz aneksy do Egzaminu Ósmoklasisty.

    Link:

    https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/?fbclid=IwAR2zuLM_ZoFRmLO7y3v1ZbCMnWhZsqUd1Ladj0cdPZDZLiC-80dl24YK4Dg


    2021-01-07