do góryKOMUNIKAT!


    Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców pracujących, a co za tym idzie planowanym wydłużeniem czasu pracy świetlicy szkolnej, prosimy o ponowne złożenie kart  zapisu dziecka do świetlicy. Jest to niezbędne w celu ustalenia harmonogramu godzin pracy świetlicy szkolnej w II półroczu roku szkolnego 2018/2019.
    Powołując się na przepisy i zgodnie z § 7 ust. 1 r.s.o.p. jeden nauczyciel przypada na 25 uczniów
    Z uwagi na konieczność szybkiego rozwiązania sprawy prosimy o złożenie Kart zapisu, w sekretariacie szkoły do dnia 13 lutego 2019r. w godzinach 8:00 do 16:00.


    Galeria zdjęć:

    • KOMUNIKAT!