do góryKomunikat dla Rodziców i Uczniów


  Komunikat dla Rodziców i Uczniów

   

  1.Oceny proponowane z poszczególnych przedmiotów  a także zagrożenia oceną niedostateczną na zakończenie I semestru roku szkolnego 2020/2021 będą zapisane do 11.12.2020 w e-dzienniku.
   
  2. Informacja o  zagrożeniu oceną niedostateczną z przedmiotu zostanie wysłana również pocztą e-mail w e-dzienniku
   
  3. Konsultacje dla rodziców odbędą się 15.12.2020 .Wychowawcy oraz nauczyciele poszczególnych przedmiotów będą dostępni w godz. 17.00-19.00 (kontakt przez e-dziennik, bądź telefoniczny).
   
  4. Ostateczne wystawienie ocen do dnia 22.01.2021.
   
  5. Narada klasyfikacyjna 25.01.2021.
   
  6. 28.01.2021- wywiadówka podsumowująca pierwszy semestr roku szkolnego 2020/2021
   
  7. Szkolenie online z p. Sebastianem Plutą dla rodziców na temat : „Jak wspierać motywację dziecka do nauki?” odbędzie się 21.12.2020 o godz. 17.00. Zapisy u wychowawców, którzy podają kod dostępu do  spotkania).
   
  8. Przerwa świąteczna w dniach 23.12.2020-03.01.2021.
   
  9. Ferie zimowe 04.01.2021-17.01.2021.