Preloader
Drag

   

  Rekrutacja 2024/2025

                                 poniedziałek, 19 luty 2024r.

   

  Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach informuje, że:

  1. Rekrutacja do Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach odbywać się będzie w dniach 26.02.2024r. - 08.03.2024r.

  Do klasy pierwszej PSP w roku szkolnym 2024/2025 przyjmowane będą:

  1. dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2017) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  2. dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2018) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

   

  Formularze zgłoszeń, wniosków, oświadczeń oraz regulamin rekrutacji dostępne w zakładce "rekrutacja"

   

  Sekretariat szkoły czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 - 12.30