do góryRekrutacja 2021


   

                Rekrutacja 2022/2023

           poniedziałek, 21 luty 2022r.

   

   

   

   

  Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach informuje, że:

  Rekrutacja do Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach odbywać się będzie w dniach 23.02.2022r. - 09.03.2022r.

  Do klasy pierwszej PSP w roku szkolnym 2022/23 przyjmowane będą:

  1. dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2015) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  2. dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2016) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

   

  Formularze zgłoszeń, wniosków, oświadczeń oraz regulamin rekrutacji dostępne w zakładce "rekrutacja".

   

  Sekretariat szkoły czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 14.30.