do góryRekrutacja 2021


  Rekrutacja 2021/2022

  poniedziałek, 08 luty 2021r.

   

  Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach informuje, że:

  1. Rekrutacja do Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach odbywać się będzie w dniach 22.02.2021r. - 08.03.2021r.

  Do klasy pierwszej PSP w roku szkolnym 2021/2022 przyjmowane będą:

  1. dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym,

  1. dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2015) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.


   

  Formularze zgłoszeń, wniosków, oświadczeń oraz regulamin rekrutacji dostępne na www.pspstaresiolkowice.pl w zakładce "rekrutacja"

   

  Sekretariat szkoły czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 14.30