do góryKomunikat


    Komunikat
    Szanowni Rodzice i Uczniowie obecnych klas III- VII

     

    W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki  z dnia. 28.05.2021 r. odnośnie dodatkowych, dobrowolnych zajęć wspomagających dla uczniów po powrocie do nauki stacjonarnej informujemy, że w naszej szkole zajęcia te, odbywać się będą od września do grudnia 2021 r. Dodatkowe lekcje wspomagające zgodnie z założeniami mają na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych, obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Przewiduje się 10 godzin dla każdego oddziału w grupie wiekowej obecnych klas III-VII ( 1 lekcja dodatkowo w tygodniu) . Prosimy  zainteresowane osoby o zgłaszanie  dzieci  do wychowawców klas, w celu wcześniejszej organizacji zajęć wspomagających. Liczymy też na propozycje  przedmiotów, z których Państwa zdaniem, należałoby zorganizować dodatkowe, stacjonarne lekcje. Zachęcamy , warto skorzystać !