do górySamorząd uczniowski


   

   

  • Przewodniczący: Marta Thoma, kl. VIII

   Zastępca 1: Luiza Jonienc, kl. VIII

   Zastępca 2: Patrycja Kupczyk, kl. VIII


    

   Pozostali członkowie:

  • Maria Ledwolorz, kl. VII

  • Tobias Piechota, kl. VII

  • Ewelina Kupczyk, kl. VI

  • Filip Kupczyk, kl. VI

  • Paweł Kupczyk, kl. V

  • Joanna Lazik, kl. V

  • Adam Tomanek, kl. IV

  • Spotkania samorządu uczniowskiego będą odbywać się raz w miesiącu, w każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 7:40 w sali komputerowej.


    

   Opiekunowie samorządu uczniowskiego:

  • Pani Sabina Thoma

  • Pani Sabina Pogrzeba

   

  PLAN    PRACY   SAMORZADU   UCZNIOWSKIEGO W   ROKU    SZKOLNYM   2018/2019

  1. Rozwijanie samorządności:

  •  Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny2018/2019.
  • Opracowanie regulaminów konkursów.
  • Stałe prowadzenie tablicy informacyjnej na korytarzu szkolnym.
  • Pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych.
  • Sporządzenie sprawozdania rocznego z pracy SU i przedstawienie go na Radzie Pedagogicznej.

   2. Akcje charytatywne:

  •  Zbieranie makulatury na cele misyjne.
  • Zbieranie plastikowych nakrętek na cele misyjne.
  • Udział w akcji ,, Góra grosza".

  3. Kulturalne spędzanie wolnego czasu:

  •  Dyskoteka andrzejkowa z wróżbami.
  • Dzień świętego Mikołaja.
  • Zabawa karnawałowo- walentynkowa.
  • Działanie poczty walentynkowej.
  • Dyskoteka z okazji Dnia Dziecka.

  4. Konkursy :

  Międzyklasowe

  •  Konkurs czystoścci klas.
  • Gazetka na Dzień Nauczyciela, Dzień Babci i Dziadka,Rok Rodziny.
  • Konkurs na  wykonanie kolędy.
  • Konkurs na wystrój bożonarodzeniwy.

  Indywidualne:

  •  Konkurs na łańcuch choinkowy.
  • Konkurs na ozdobę wielkanocną.
  • Wiersz dla mamy , taty lub rodziców.