Preloader
Drag

  W szkole, w 8 oddziałach uczy się 146 dzieci. Mała placówka wiejska sprzyja tworzeniu dobrej atmosfery i opiekuńczych relacji między dziećmi, a nauczycielami.

       Postawiliśmy na integrację ze środowiskiem. Corocznie organizujemy Dni Seniora, akademie z okazji Dnia Mamy i Taty, Dni sportu, Święto pieczonego Ziemniaka i wiele innych imprez ponieważ wiemy, że aby szkoła mogła prawidłowo spełniać swoje funkcje dydaktyczno- wychowawcze, nie może być wyalienowana ze środowiska, w którym funkcjonuje. Musi w nim mocno tkwić, wiążąc się z lokalną społecznością poprzez dziedzictwo kulturowe, język, zwyczaje i obrzędy, kulturę materialną. Niezwykle bogata kultura śląska oraz autentyczne zainteresowanie nią dzieci stały się wyzwaniem do wykorzystania jej w procesie dydaktyczno- wychowawczym przez nauczycieli naszej szkoły. Pozwoliła na realizację wielu celów kształcących, poznawczych i wychowawczych. W rezultacie stworzono uczniom możliwość wzbogacania wiedzy o regionie, oferuje się i prezentuje dzieciom najbardziej charakterystyczne elementy kultury śląskiej, daje możliwość samorealizacji, tworzy warunki do masowego uczestnictwa w realizacji regionalnego programu, jak również popularyzuje gwarę śląską i tradycyjne zwyczaje i obrzędy.

        Edukacja regionalna ma  na celu rozwijanie wartości rodzinnych związanych z wartościami kulturowymi wspólnoty lokalnej i rozwój postaw patriotycznych, związanych z tożsamością kultury regionalnej. W szkole  co roku realizowane są projekty edukacyjne m.in Europejski Tydzień Sportu, Akcja Zachowaj Trzeźwy Umysł, Projekt Kolarski, Projekt Umiem pływać, Łyżwy-świetna zabawa, zajęcia z Cyberprzemocy, Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki. W szkole działa Rada Rodziców oraz organizacje uczniowskie: Samorząd i Szkolny Klub Sportowy. Corocznie organizujemy program Profilaktyki Antyalkoholowej, współpracując z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Szkoła zachęca do aktywności twórczej, uczniowie mogą bezpłatnie uczestniczyć w pozalekcyjnych zajęciach kółek: polonistycznego, matematycznego, teatralnego, regionalnego, przyrodniczego, plastycznego, muzycznego, języka angielskiego, języka niemieckiego.

       Dbamy o wysoki poziom nauczania języków obcych niemiecki od kl. I jako język mniejszości i język angielski od kl I-VIII. Możemy się poszczycić wysokimi miejscami na szczeblu wojewódzkim w konkursach: polonistycznym, matematycznym, języka niemieckiego, historycznym. Uczniowie na szczeblu województwa zdobywają medale na zawodach sportowych. Uczniowie są dobrze przygotowywani do sprawdzianu ośmioklasisty. 

       Kuratoryjne mierzenie jakości pracy szkoły wykazało w raporcie powizytacyjnym m.in. wysoki poziom nauczania, sprawiedliwe ocenianie, dobre efekty pracy szkoły, zintegrowane zespoły klasowe, bardzo wysoką średnią ocenę relacji między nauczycielami i uczniami oraz między rodzicami i nauczycielami, bardzo dobrą ocenę atmosfery pracy w szkole.

       Stale trwa podnoszenie standardu zaplecza technicznego szkoły: w ostatnich latach zakupiono wysokiej jakości sprzęt rtv, komputerowy, sprzęt grający i nagłaśniający. Do wymiernych efektów w ostatnich latach trzeba zaliczyć także: wymianę dachu, oświetlenia w klasach, pomalowanie i wyposażenie sal, zagospodarowanie strychu, utworzenie pracowni komputerowej, utworzenie pomieszczenia dla księgowości, ułożenie kostki brukowej wokół szkoły oraz wybudowanie toalet wewnątrz budynku.


  2017-09-02