Preloader
Drag

  Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

   

              Informujemy i przypominamy, że podczas pobytu w szkole w trakcie zajęć edukacyjnych oraz  pozalekcyjnych, uczniów obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych, smartwatch-ów, a także innych sprzętów elektronicznych (w tym słuchawek). Smartwatch w szkole pełni funkcje jedynie zegarka, bez możliwości korzystania z opcji rozmów telefonicznych, wiadomości tekstowych oraz sprawdzania stron internetowych. Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych (lub w razie przebywania w szkolnej świetlicy, bibliotece) uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować wymienione urządzenia.

   

           W trakcie wyjść, wycieczek oraz wyjazdów szkolnych zasady korzystania z telefonu komórkowego/smartwatcha i innych urządzeń elektronicznych określa nauczyciel pełniący funkcję opiekuna. Ponadto przypominamy, że uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe/smartwatche, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność; szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież tych przedmiotów. W czasie godzin lekcyjnych kontakt z dzieckiem jest możliwy poprzez Sekretariat szkoły, jak również wychowawców klas, nauczycieli lub dziennik elektroniczny. W wyjątkowych sytuacjach uczeń, za zgodą nauczyciela, może skorzystać z telefonu komórkowego/smartwatcha w celu skontaktowania się z rodzicem/prawnym opiekunem.


  Galeria zdjęć:

  • Telefony Smartwatche i sprzęt elektroniczny w szkole  2023-03-24